Kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trên lĩnh vực xăng dầu

  Đoàn thanh tra Sở Công thương phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh vừa tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trên lĩnh vực xăng dầu tại các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

  Theo đó, qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đóng cửa, đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại những cửa hàng này. Tại thời điểm kiểm tra, một số cửa hàng xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

  Thực tế kiểm tra tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã An Phước (Mang Thít), cửa hàng đang đóng cửa không kinh doanh. Quản lý cửa hàng cho biết đã ngưng hoạt động từ tháng 6/2019. Đoàn tiến hành đo số lượng các bồn xăng dầu, kết quả phù hợp với số lượng cửa hàng trình bày.

  Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện tình trạng găm hàng, tăng giá, một số cửa hàng đóng cửa từ lâu. Tuy nhiên, xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, muốn ngưng hoặc nghỉ hoạt động phải xin phép và phải được Sở Công thương chấp nhận. Do đó, đoàn kiểm tra đã mời các chủ cửa hàng đến Sở Công thương làm việc. Đồng thời, yêu cầu các chủ cửa hàng tiếp tục mở cửa kinh doanh lại bình thường để đáp ứng nhu cầu của người dân, cho đến khi được Sở Công thương chấp nhận cho tạm ngưng kinh doanh.

  create

  THẢO NGUYÊN / baovinhlong.com.vn

  Nguồn: http://www.baovinhlong.com.vn/thoi-su/202004/kiem-tra-dot-xuat-viec-chap-hanh-phap-luat-tren-linh-vuc-xang-dau-2997524/#.Xo3M4-k3vIU