Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu: Miễn 100% tiền chênh lệch phiếu khám bệnh cho trẻ từ 6 tuổi trở xuống

  Nhằm hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em, Bệnh viện Đa Khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu mở gói khám miễn 100% tiền chênh lệch phiếu khám bệnh cho trẻ em từ 6 tuổi trở xuống.

  Đặc biệt, nhằm hỗ trợ cho người bệnh trong thời kỳ dịch COVID-19, Bệnh viện sẽ giảm 50% tiền chênh lệch phiếu khám bệnh sau bảo hiểm y tế cho khách hàng từ 6 tuổi trở lên.

  Riêng trường hợp điều trị nội trú, sẽ miễn 100% chênh lệch tiền giường cho trẻ từ 6 tuổi trở xuống và giảm 50% trên 6 tuổi đến dưới 16 tuổi. Chương trình áp dụng cho đến cuối tháng 12/2020.

   

  create

  PV / baobaclieu.vn

  Nguồn: http://www.baobaclieu.vn/tin-tuc/benh-vien-da-khoa-thanh-vu-medic-bac-lieu-mien-100-tien-chenh-lech-phieu-kham-benh-cho-tre-tu-6-tuoi-tro-xuong-65385.html