6 biện pháp phòng sốt xuất huyết, mỗi tuần chỉ cần dành 10 phút

  Ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện muỗi... để diệt muỗi và phòng muỗi đốt

  create

  PV / anninhthudo.vn

  Nguồn: https://anninhthudo.vn/6-bien-phap-phong-sot-xuat-huyet-moi-tuan-chi-can-danh-10-phut-post508397.antd

  Short URL: http://tintrongnuoc24.com/viewID/1452509

  "